Advanced Registration, Hotel reservation and Abstract submission have been closed.

 

Poster Presenters list
 
Poster Number (Odd)
8/26 will be your poster presentation
Poster Number (Even)
8/27 will be your poster presentation

 

For more information, please refer to program page.


Poster number red 8/26 / blue-8/27
ordered by abstract number
Poster Number
Abstract Number
Presenter's name
P-114 10000 YOSHIDA HIROKI
P-001 10001 Takebe Yutaka
P-115 10002 NOJIMA MASATOMO
P-002 10003 FUJII RYOJI
P-116 10004 MATSUMOTO MITSURU
P-117 10005 SATO TADASHI
P-056 10006 OSHIMA YOSHITERU
P-080 10007 MIMURO HITOMI
P-118 10008 SUGITA MASAHIKO
P-057 10009 TSUBOI TAKAFUMI
P-119 10010 Yanagawa Yoshiki
P-120 10011 INOUE TSUYOSHI
P-003 10012 GOTOH BIN
P-081 10013 IWABUCHI KAZUHISA
P-121 10014 YAMAMOTO KAZUO
P-004 10015 AIDA YOKO
P-005 10016 KOSHIZUKA TETSUO
P-082 10017 KIKUCHI TOSHIAKI
P-122 10018 SHOJI HIROKI
P-123 10019 SHIMAOKA TAKESHI
P-124 10020 WATANABE MAMORU
P-083 10021 OKUMURA KAYO
P-125 10022 HAMANO SHINJIRO
P-006 10023 HAYAMI MASANORI
P-126 10024 OKADA MASAJI
P-084 10025 MATSUZAWA TAKESHI
P-007 10026 SHIMIZU SAKI
P-008 10027 HAYAMI MASANORI
P-058 10028 ISHII KAZUNARI
P-009 10029 SUZUKI HAJIME
P-085 10030 AIZAWA TOMOYASU
P-059 10031 OKAMURA MASASHI
P-127 10032 MATANO TETSURO
P-086 10033 Okamoto Shigefumi
P-010 10034 KAWAGUCHI YASUSHI
P-128 10035 ISHIKAWA HIROMICHI
P-129 10036 TOKUHISA TAKESHI
P-011 10037 KUSANO SHUICHI
P-012 10038 HOTTA HAK
P-130 10039 OHTEKI Toshiaki
P-131 10040 AKIRA SHIZUO
P-132 10041 TAKEDA KIYOSHI
P-133 10042 UENO Takamasa
P-134 10043 WATANABE TOSHIO
P-135 10044 HIGUCHI KEIICHI
P-136 10045 NISHIJIMA Masahiro
P-087 10046 FUJIWARA TAKETOMO
P-137 10047 YAMAMOTO KAZUHIKO
P-138 10048 Kumabe Shino
P-013 10049 MATSUURA YOSHIHARU
P-088 10050 TAKAYA AKIKO
P-014 10051 SHOGO MISUMI
P-089 10052 HIGASHI HIDEAKI
P-139 10053 FUKUI YOSHINORI
P-015 10054 OHUCHI MASANOBU
P-140 10055 KATAKAI TOMOYA
P-090 10056 NAITO MARIKO
P-016 10057 TAKADA AYATO
P-141 10058 SHIMIZU JUN
P-142 10059 KUMANOGOH Atsushi
P-017 10060 TSURUMI TATSUYA
P-018 10061 NAKAMURA HAJIME
P-019 10062 YUSA KEISUKE
P-020 10063 MAEDA KENJI
P-060 10064 HISAEDA HAJIME
P-091 10065 Mitsuyama Masao
P-143 10066 NISHIMURA HITOSHI
P-061 10067 HIRAYAMA KENJI
P-021 10068 ITO TAIJI
P-022 10069 NODA TAKESHI
P-023 10070 MASUDA TAKAO
P-024 10071 AKAIKE TAKAAKI
P-025 10072 TAMAMURA HIROKAZU
P-026 10073 IKUTA KAZUYOSHI
P-027 10074 YOSHIMURA KAZUHISA
P-144 10075 SUGIMOTO YUKIHIKO
P-028 10076 SEYA TSUKASA
P-092 10077 ADACHI HIDEKI
P-093 10078 Park Ah-Mee
P-029 10079 TAKAOKA AKINORI
P-145 10080 KURONUMA KOJI
P-146 10081 SHUTO TSUYOSHI
P-147 10082 MORITA KOUICHI
P-148 10083 LU ZHUO
P-062 10084 KISO YOSHIAKI
P-030 10085 HORIMOTO TAISUKE
P-031 10086 YASUTOMI YASUHIRO
P-094 10087 ODA MASATAKA
P-149 10088 Kubo Masato
P-150 10089 TADASHI BABA
P-063 10090 NOZAKI TOMOYOSHI
P-064 10091 ALI VAHAB
P-065 10092 SHIMADA JUNKO
P-151 10093 NAKANISHI KENJI
P-095 10095 TAKEUCHI FUMIHIKO
P-096 10096 Hiramatsu Keiichi
P-066 10097 YOKOYAMA NAOAKI
P-032 10098 FUJIMOTO CHIAKI
P-067 10099 LI YANG
P-033 10100 MUNAKATA YASUHIKO
P-068 10101 PALACPAC NIRIANNE MARIE
P-034 10102 MINAGAWA HIROKO
P-035 10103 SEKI FUMIO
P-036 10104 Takahashi Hidemi
P-097 10105 CUI LONGZHU
P-037 10106 MORI NAOKI
P-152 10107 TANAKA YUETSU
P-098 10108 IIDA TETSUYA
P-069 10109 ATO MANABU
P-038 10110 NOMURA RYUJI
P-153 10111 ISHIDA YASUMASA
P-154 10112 SAIJO SHINOBU
P-039 10113 HIRAI TAKAHIRO
P-155 10114 ISHIDO SATOSHI
P-156 10115 HARADA KAZUTSUNE
P-099 10117 AYABE TOKIYOSHI
P-157 10118 ISHII KEIKO
P-100 10119 KIYOKAWA NOBUTAKA
P-101 10120 GOTOH NAOMASA
P-158 10121 ARASE HISASHI
P-040 10122 MATSUSHIMA KOUJI
P-102 10123 NISHIKUBO SHUICHI
P-070 10124 KIM HYE-SOOK
P-041 10125 TOMONAGA KEIZO
P-103 10126 NIIMI MASAKAZU
P-104 10127 KASHIWAGI KEIKO
P-159 10128 TANAKA TOSHIYUKI
P-042 10129 HONDA AYAE
P-160 10130 HASE KOJI
P-071 10131 NAGAMUNE KISABURO
P-072 10132 CHINZEI YASUO
P-105 10133 TOMITA HARUYOSHI
P-043 10134 MORIUCHI HIROYUKI
P-044 10135 OHNO HIROSHI
P-073 10137 KAWAZU SHIN-ICHIRO
P-045 10138 MORI KAZUYASU
P-161 10139 SUMIMOTO HIDEKI
P-106 10140 MIYATA MAKOTO
P-162 10141 FUJII HIDEKI
P-107 10142 HYAKUTAKE AKIHIRO
P-108 10143 KAWAGISHI IKURO
P-109 10144 Kimoto Hisashi
P-163 10145 TAKI SHINSUKE
P-074 10146 MORIYAMA YOSHINORI
P-046 10147 SAKAGUCHI TAKEMASA
P-110 10148 CHIBANA HIROJI
P-164 10149 IKEMIZU SHINJI
P-165 10150 KATO TOMOAKI
P-166 10151 TAKEMORI TOSHITADA
P-047 10152 Katamine Shigeru
P-048 10153 WATANABE SHINYA
(University of Tokyo)
P-049 10154 Nakayama Emi
P-111 10155 YAMAGUCHI Takayuki
P-050 10156 KOHARA MICHINORI
P-051 10157 KITAGAWA MOTOO
P-075 10159 YUDA MASAO
P-167 10160 TANAKA MASATO
P-168 10161 HABU SONOKO
P-112 10162 SHIRAI MUTSUNORI
P-113 10164 Watanabe Shinya
(Juntendo University)
P-076 10165 Kilenga Naftal
P-169 10166 Hiroi Takachika
P-170 10168 SASAKI SHIN
P-171 10169 KUROSAKI TOMOHIRO
P-172 10171 HONDA SHIN-ICHIRO
P-053 10172 KOYANAGI YOSHIO
P-173 10173 MIYAKE Kensuke
P-055 10174 KATO ATSUSHI
P-174 10175 Arakawa Takeshi
P-054   IKUTA Koichi
P-077   HORII Toshihiro
P-079   KITA Kiyoshi
P-175   WAKATSUKI Yoshio