The 21st Awaji International Forum on Infection and Immunity
The 21st Awaji International Forum on Infection and Immunity

Program

Program at a Glance (PDF )

Program at a Glance

Registration Open

Sep 3, 12:30

Program

Sep 3, 13:00-18:00
Sep 4, 9:00-18:40
Sep 5, 9:00-19:30
Sep 6, 9:00-11:45

Social Events

Sep 3, 18:10-20:00 Welcome Reception 
Sep 4, 19:10-21:00 l'Apero 
Sep 5, 19:50-21:00 Poster Session with Light Bites 

Confirmed Speakers

 • Yukihiko Akeda (NIID)
 • Shizuo Akira (Osaka U)
 • Galit Alter (Harvard U)
 • Raul Andino (UCSF / Osaka U)
 • Cevayir Coban (U Tokyo)
 • James DiSanto (Inst. Pasteur)
 • Önder Ergönül (Koc U)
 • Sidonia Fagarasan (RIKEN/Kyoto U)
 • Benjamin Gewurz (Harvard U)
 • Ravindra Gupta (Cambridge U)
 • Koji Hase (Keio U)
 • Kenya Honda (Keio U/RIKEN)
 • Yumiko Imai (NIBIOHN)
 • Kenji Kabashima (Kyoto U/ASTAR)
 • Yoshihiro Kawaoka (NCGM/U Tokyo/U Wisconsin)
 • Hiroshi Kiyono (Chiba U/UCSD)
 • Keiji Kuba (Kyushu U)
 • Jun Kunisawa (NIBIOHN)
 • Maria M. Mota (U Lisbon)
 • Osamu Nureki (U Tokyo)
 • Norio Omagari (NCGM)
 • Melanie Ott (UCSF  )
 • Bali Pulendran (Stanford U)
 • David Robertson (U Glasgow)
 • Anavaj Sankutabhai (Inst. Pasteur)
 • Kei Sato (U Tokyo)
 • Noriko Sorimachi (U Tokyo)
 • Daron Standley (Osaka U)
 • Taichi Suzuki (Arizona U)
 • Tokiko Watanabe (Osaka U)